Voor wie

Stichting Gezi(e)n Worden wil – in de omgeving van Zwolle – graag een stabiele en veilige woonplek bieden aan jonge moeders zonder (zware) zorgindicatie, met hun (ongeboren) kindje. Deze moeders, zullen worden ondersteund door vrijwilligers van de stichting en – waar nodig – door reguliere zorgverlening.

Zorg tekort

Meerdere organisaties die zich bezighouden met de opvang van alleenstaande jonge moeders, ervaren dat juist de groep jonge moeders zonder (zware) zorgindicatie, zorg tekort komt. Deze jonge moeders kunnen geen aanspraak doen op de faciliteiten, die er wel zijn als er een (zware) zorgindicatie en/of een verleden met huiselijk geweld is.

Goede buur

De vrijwilligers van Stichting Gezi(e)n Worden fungeren als een ‘goede buur’ die hulp kan geven waar dat nodig en gewenst is. Ook hebben zij een signalerende rol richting eventuele professionele zorgverlening. De stichting zoekt daarom samenwerking met organisaties die zich bezighouden met de opvang van alleenstaande jonge moeders, maatschappelijk werkers en dergelijke professionele zorgaanbieders.

Inmiddels is Stichting Gezi(e)n Worden een samenwerking aangegaan met Stichting Timon, waardoor het mogelijk is geweest een veilige opvangplek in Zwolle-Stadshagen te realiseren. Momenteel kunnen hier 3 jonge moeders en hun kindje opgevangen worden.