Vrijwilligers

Wij zijn Rik (1975) en Ilja (1979) Klein. Wij zijn ouders van Marco (2003), Bram (2004), Anna (2007) en Marleen (2008). Wij zijn christen en geloven dat wij kinderen van God zijn. Hij heeft ons gemaakt en gezegend met talenten en gaven. We geloven ook dat we hulpbehoevende jonge moeders in onze (woon)omgeving, niet in de kou mogen laten staan. Daarom zijn we vrijwilligers van Stichting Gezi(e)n Worden.

Vanuit de kracht van het ‘gewone’ gezin willen wij iets kunnen betekenen voor jonge moeders die dat nodig hebben: Een “zorgeloze” maaltijd bij ons aan tafel, een luisterend oor en soms net dat zetje in de rug. Bovendien zien wij onszelf als complementair: Ilja zorgtaken en Rik financiële zaken.

We willen juist jonge mensen helpen, omdat die nog een heel leven voor zich hebben Hoe mooi is het dat door een klein steuntje in de rug in een lastige periode, een jonge moeder “de draad van haar leven” weer kan oppakken. Sinds de oprichting van Stichting Gezi(e)n Worden in 2015, zijn we vrijwilligers van de stichting. Sindsdien hebben we een aantal jonge moeders mogen ontmoeten die vanuit een moeilijke, uitzichtloze situatie toch een eigen, stabiele plek hebben gevonden.