Begeleiding

ACTIVITEITEN VAN STICHTING GEZI(E)N WORDEN

Stichting Gezi(e)n Worden wil zich inzetten voor jonge moeders in (de omgeving van) Zwolle die een steuntje in de rug nodig hebben. De activiteiten zijn gericht op zelfstandigheid van de jonge moeders en het ontwikkelen van een (sociaal) netwerk voor deze jonge moeders.

Eventuele professionele zorgtaken worden niet uitgevoerd door Stichting Gezi(e)n Worden. Wel kan de stichting hierin een signalerend functie hebben. Daarom zoekt de stichting ook samenwerking met professionele zorgverleners en andere organisaties die zich bezighouden met opvang/begeleiding van hulpbehoevende jonge moeders.

SAMENWERKING

Momenteel werkt Stichting Gezi(e)n Worden nauw samen met Stichting Timon. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een concrete opvangplek voor hulpbehoevende jonge moeders in Zwolle-Stadshagen, waarbij Stichting Timon de professionele zorg verleent en Gezi(e)n Worden als “goede buur” fungeert. De aangeboden plek in deze opvanglocatie is tijdelijk en is erop gericht om de jonge moeder met haar kindje te begeleiden naar zelfstandigheid in een zelfstandige woonruimte.

SOCIAAL NETWERK

Het sociale netwerk van jonge moeders is vaak klein. Ter bevordering van het sociale netwerk van de jonge moeders, zijn er contacten gelegd met andere opvanghuizen en voorzieningen voor jonge moeders in de omgeving van Zwolle. Ook worden er crea-ochtenden georganiseerd waar hulpbehoevende jonge moeders en andere moeders uit de wijk Zwolle-Stadshagen elkaar ontmoeten.

FINANCIERING ACTIVITEITEN

Om de activiteiten te kunnen financieren, maakt de stichting gebruik van de giften die zij krijgt. Met deze giften realiseert Stichting Gezi(e)n Worden het volgende:

  • gezamenlijke maaltijden voor jonge moeders van de opvanglocatie in Zwolle-Stadshagen en vrijwilligers/andere moeders
  • het aanbieden van Startpakketten bij binnenkomst van jonge moeders in de opvanglocatie in Zwolle-Stadshagen
  • het aanbieden van levensmiddelen pakketten aan jonge moeders
  • het aanbieden van een (kinder)EHBO-cursus aan jonge moeders
  • de financiering van verjaardagdozen voor de kinderen / extraatjes bij feestdagen
  • het aanbieden van de crea-ochtend en de financiering van de “specifieke sponsoracties”

Wij verwijzen in dit kader ook naar het kopje “Uw steun”.